Dette imprint ble sist oppdatert den 5. mars 2024.

Eieren av dette nettstedet er:

God dag AS
Lensmannslia 4, 1386 Asker
Norge
E-post: hei@god-dag.no
Telefonnr: 90216482
MVA ID: 995600870

Juridisk(e) representant(er) for God dag AS :

Ulf Kvalvik

1. Generelt

1.1 Vi er registrert på Brønnøysundregistrene med lisens- eller registreringsnummeret:

995600870

Vi er ikke villige eller forpliktet til å delta i tvisteløsningsprosedyrer for en forbrukervoldgiftsnemnd.

2. Følgende informasjon er obligatorisk i henhold til tysk lov.