Hvordan utvikle en god nettside?

Vegard Berg
NettsiderAlle
For å utvikle en nettside som oppleves brukervennlig, fleksibel og attraktiv, er det avgjørende at man forstår kundens behov og ønsker. Følg disse fire stegene for å utvikle en god nettside.

Skrevet av: Vegard Berg

Du har helt sikkert vært inne på flere nettsider der du som besøkende føler deg ivaretatt som kunde, det er enkelt å navigere seg frem til det du er ute etter, og ikke minst, du finner løsningen på utfordringen du hadde da du oppsøkte den. Isåfall skal du vite at det mest sannsynlig ligger et omfattende arbeid bak prosessen. Og den skal jeg si litt om her.

Fase 1 – kreativ workshop

For å bli godt kjent med produktene/tjenestene, bedriften, merkevaren og de ansatte, erfarer vi at en innledende workshop før oppstart er svært betydningsfull. For de kreative aktørene bak nettsideprosjektet gjelder det å komme «innunder huden» på hva og hvem de skal presentere. 

Den kreative workshopen ser ofte slik ut:
Fase 2 – Skisse, design og prototype

Før man starter på skissene bør det skrives en kravspesifikasjon og utarbeides et hierarki. Dette for å få en oversikt over alle elementene som skal være med på nettsiden. Videre kan man tegne ut enkle «mockups» og lage skisser som man kan flytte over til illustrasjonsverktøy som for eksempel Figma og Adobe XD (her lages ofte prototypene). Ved å lage skisser og mockups før man starter å utvikle nettsiden unngår man ofte fallgruver og slipper å lage designet på nytt.

Andre ting som er viktig i denne fasen:
Fase 3 – Webutvikling og innhold

For å sette sammen designet som ble utarbeidet i fase 2 er det viktig å ha et utviklingsverktøy som kan sette oppgaver i kø. Til det finnes det programmer som TrelloAsanaWrike og mange flere. Her bør man se på prosjektets kompleksitet for å finne ut hva som fungerer best.

For å bygge nettsiden kan man kode selv eller bruke «byggere», det vil si elementer som du drar og plasserer. Vi i god dag bruker stort sett WordPress som utviklingsrammeverk fordi det er utbredt program med tilgang på god support, det er skalerbart og har god sikkerhet.

Når nettsiden begynner å bli ferdig er det viktig at innholdet kommer på plass. Man bør legge like mye vekt på godt innhold som en god nettside. Google vil alltid favorisere nettsider med godt innhold og bidra til at den blir mer synlig i søkemotoren. Gi leserne tilgang på utdypende artikler rundt dine produkter og tjenester.

Ting man bør legge vekt på i fase 3:
Fase 4 – Sette nettsiden live

Det dukker stort sett alltid opp utfordringer eller noe man har oversett når ny nettside skal lanseres. Det kan være viktig å etablere en styringsgruppe som er ansvarlig for å teste nettsiden. Her setter vi ofte opp noe vi kaller brukerhistorier. Disse består av oppgaver eller spesifikke tester for å se om brukeren klarer å gjennomføre dem og hvor lang tid det tar. Dette gir ofte en indikasjon på om nettsiden holder mål. Testene baserer seg på brukervennlighet, design, kjøpsreise, problemstillinger og intensjoner.

Andre ting som bør gjøres før og etter lansering er:

Har du spørsmål om nettsideutvikling? Ta kontakt