Sånn lager du en vellykket kampanje

admin
KommunikasjonAlle
Med en godt planlagt og målrettet kampanje er det større sjanse for at du treffer de riktige personene og dermed oppnår god effekt. Her er 6 steg til hvordan du lager en vellykket kampanje.
1. Definer formålet med kampanjen.

Skrevet av: Kristin Kongslie

Først og fremst må du vite hva du ønsker å oppnå med kampanjen. Hva som er formålet med kampanjen er viktig å definere fra begynnelsen, da dette vil være avgjørende for utformingen til resten av kampanjen. Selv om økte salgstall er et vanlig formål med kampanjer, kan det være like viktig å lage en kampanje for å bygge merkevare. Andre mål for en kampanje kan være å få flere lesere, flere besøkende på nettsiden eller flere abonnenter.

Når formålet er definert, bør du utarbeide noen KPI’er som kampanjen kan måles på. KPI`ene vil kunne gi svar på om kampanjen har den effekten du ønsker, og er viktig for å senere kunne optimalisere og analysere kampanjen.

2. Hvem er målgruppen?

Når kampanjen planlegges er det viktig å definere målgruppen. Hva er det målgruppen ønsker svar på. Hvilke utfordringer har de? Hvilke kanaler fungerer best for å nå ut til dem? Det handler ikke bare om å benytte riktige kanaler, men også å kommunisere ut et budskap som treffer de du vil snakke til. Ofte kan det være fristende å lage et så bredt budskap som mulig for å treffe en stor kundemasse. Da kan du ende opp med å ikke nå ut til noen! Ved å lage et budskap som er spesifikt og relevant for målgruppen din, vil du oppnå bedre effekt.

En god måte å finne målgruppen på er ved hjelp av analyseverktøy som Facebook Insight eller Google Analytics. Her kan du hente informasjon om blant annet alder, kjønn, interesser og demografi blant de som besøker nettsiden din. Du må finne de kundene som viser interesse for det du tilbyr. Jo mer du vet om målgruppen din, jo lettere er det å tilpasse en kampanje. Analyseverktøy gir deg unik innsikt i målgruppen, som kanskje omfatter andre personer enn hva du i utgangspunktet tror.

Lag personas og snakk til en «ekte» person. Ved å lage en persona – en detaljert beskrivelse av en fiktiv kunde – blir det lettere å rette innholdet mot målgruppen.  Se for deg drømmekunden din. Hvor gammel er kunden og hvilken sivilstatus har den? Hvordan oppfører kunden seg på sosiale medier, og hva er det som motiverer for kjøp? Dette er eksempler på faktorer som er viktige å definere, da de kan variere stort fra målgruppe til målgruppe. Jo mer spesifikke personaer du lager, jo enklere blir det å tilpasse kampanjen og budskapet.

3. Kommunikasjon og innhold.

Hva vil du si, og hvordan skal du si det? Budskapet som skal kommuniseres ut varierer fra kampanje til kampanje. Det viktige når kommunikasjon og innhold bestemmes, er at målgruppen er i fokus. Hvordan kan du som markedsfører best mulig fange oppmerksomheten til potensielle kunder?

Har du en kampanje for å utløse salg i en bestemt periode, bør kampanjen ha et mer «selgende» uttrykk, enn om målet er å bygge merkevare. Et godt budskap sørger for at mottakeren legger merke til det, og sitter igjen med en følelse av at «dette gjelder meg».

4. Hvilke mediekanaler bør du bruke?

Etter at målgruppen er definert og budskapet er bestemt, er neste steg å finne ut hvilke kanaler budskapet skal kommuniseres ut i. Nødvendigvis gjelder ikke «jo flere, jo bedre» i valg av kanaler.

Det er lite kostnadseffektivt å annonsere i kanaler som målgruppen ikke bruker, og det vil være vanskelig å oppnå kampanjens KPI.

Selv om Facebook er den plattformen med klart størst antall brukere, er det ikke gitt at det er denne kanalen som fungerer best for alle kampanjer. Unge i dag har et annerledes brukermønster på sosiale medier, så hvis dette er målgruppen din vil for eksempel Snapchat kunne fungere bedre. Medietilsynets tall fra 2020 viser at 63% av 9-18-åringer bruker Snapchat for å lese eller se nyheter i sosiale medier. Dette er viktig å ta i betraktning når man planlegger hvilke kanaler som skal brukes.

Annonsering på nett og i sosiale medier er viktig, enten du fokuserer på salg eller merkevarebygging. En bannerannonsering er for eksempel godt egnet for å skaffe oppmerksomhet rundt kampanjen. Ved å treffe målgruppen i deres respektive kanaler får du oppmerksomhet rundt kampanjen. Har du et godt tilbud på en landeveisykkel bør du sørge for at sykkelinteresserte mennesker blir eksponert for dette.

Når du har en kampanje gående er det i tillegg viktig å sørge for at du har en oppdatert nettside, der folk kan finne mer informasjon om enten merkevaren eller produkter du selger. Nettsiden er gjerne der de som klikker inn på annonser blir ledet til og er dermed viktig for å få et godt førsteinntrykk. En rotete, utdatert eller dårlig mobiltilpasset nettside kan hindre kampanjen i å lykkes.

5. Optimalisering – kampanjen kan alltid forbedres.

Når kampanjen endelig er i gang, er det viktig å følge utviklingen nøye. Når du vet hvilke kanaler målgruppen responderer i kan du annonsere smart og kostnadseffektivt. Jo mer relevant og tilpasset innhold en annonse har, jo mer sannsynlig er det at du lykkes med å nå kampanjens KPI. Det kan være lurt å teste ulike budskap og formater, og se hva som lykkes best i en såkalt A/B-test. Annonser kan alltid bli mer relevante, det handler bare om å ha nok data.

5. Analyse av kampanjen.

Google Analytics er et verktøy som egner seg godt for å analysere kampanjer. Her kan du få en oversikt over antall besøkende, hvilke kilder de kommer fra, hvem de er og hvor lang tid de brukte på siden din. Når på døgnet leses annonsene, og hvor gamle er de mest interesserte? Dersom du oppnår mange klikk på annonsene dine kan det være lett å tro at kampanjen gir effekt. Men hvis ingen av klikkene fører til en handling, for eksempel et salg eller en ny abonnent, bør man se etter årsaker til dette. Bounce rate er andelen besøkende til nettsiden som går ut igjen uten å foreta seg noe. Har du en høy bouncerate kan det tyde på at nettsiden din ikke fungerer godt.

Å analysere kampanjen er spesielt viktig for videre markedsføring. Når neste kampanje planlegges vil det være verdifullt å ha så mye informasjon som mulig om hva som fungerte og ikke fungerte med foregående kampanjer.

Ha målgruppen din i fokus

En godt planlagt kampanje vil være mer effektiv og treffe de riktige kundene. Sett opp en plan for kampanjen, gjennomfør den, og ikke glem å følge utviklingen når den er i gang. Det optimale er å luke ut mottakere som ikke er interessert i det du tilbyr. Felles for alle gode kampanjer er at de retter seg mot målgruppen!

Les videre om hva vi tenker rundt kampanjer og annonsering her