Konseptskisser og designprofil

Gro Kirkenær Krogh
MerkevareAlle
Det er mye å tenke på når nye nettsider skal utvikles og designes. Det første vi starter med når vi skal tegne skisser til en ny nettside, er å kartlegge hva kunden har i dag og hva de trenger for å få et sluttresultat som fremstiller bedriften slik de ønsker. Da er det hensiktsmessig å ha en designprofil å forholde seg til.

Skrevet av: Gro Kirkenær Krogh

Fra en designers perspektiv er det mye enklere å treffe på kundens forventninger, hvis det foreligger en designprofil. Vi tar da utgangspunkt i denne profilen. Hvis bedriften ikke har en designprofil anbefaler vi å få laget en før vi går i gang med nettsideprosjektet.

Designprofil

Se for deg at du skal produsere rollups, lage ny nettside og dekorere firmabilen med samme profil. Uten en guide som sier noe om hvordan det skal se ut, kan du lett få tre helt ulike uttrykk

Når bedrifter kommer til oss for å få hjelp med designprofil, starter det alltid med en god samtale eller en workshop. En designprofil er en enkel håndbok som tar for seg de ulike merkevareelementene til en bedrift. Ut fra denne guiden skal alle lett kunne finne skrifttyper, farger, designelementer og bildestil, og dermed se hvordan designet til bedriften skal gjengis. Dette blir da et verdifullt dokument som gjør at bedriften får et helhetlig og likt uttrykk, uavhengig av hvem som produserer.

Når designprofilen er på plass kan vi gå i gang med konseptskissene.

Konseptskisser

Innsikt

Alle prosesser begynner med innsikt. Vi må forstå deres forretningsmodell, hvem deres kunder er og hvilke behov de har. Det er avgjørende for en designer å ha innsikt i kundens nåværende nettside. Hvordan fungerer siden i dag? Hva ønsker kunden å ha med videre fra sitt gamle nettsted og hva kan skrotes? Dette er fundamentet vi bygger nettstedet på. Den beste måten å få denne innsikten er å snakke med kunden, men vi har også verktøy som Google Analytics som hjelper oss i denne fasen av prosjektet.

Den kreative fasen

Når det faglige fundamentet er godt forankret er det lettere å være kreativ. I denne fasen er det lov å teste ut ideer som kanskje ikke blir noe av. Her er det viktig å få alle forslag på bordet. Designeren setter til slutt dette sammen i et system.

Prosjektgruppen består av ulike fagpersoner. De som er med i prosjektet har ofte ulike perspektiv og prioriteringer ut fra sin rolle. Derfor er det nyttig å ha små korte møter underveis, slik at vi unngår å jobbe frem idéer som ikke lar seg implemente. Hvis designeren f.eks. venter med å involvere utvikleren helt til utviklingen skal starte, kan kvaliteten på arbeidet bli dårlig.

Hvilke verktøy som benyttes til skissene er ulikt fra designer til designer. Noen foretrekker sprittusj og tegneark, andre bruker Photoshop eller et annet Adobe-program, og noen skisser rett i prototype-verktøyet.

På dette tidspunktet er ideen fortsatt på et tidlig stadium, så skissene utarbeides i bolker. Vi starter ofte med å tegne forsiden. Gjennom dette arbeidet kartlegger vi også hvilken funksjonalitet siden skal ha, og hvordan kjøpsreisen skal være for brukerne.

Skissene kan være til hjelp for å avdekke mangler eller brister i hvordan løsningen skal fungere. Her vil vi også få en oversikt over hvilke sider det blir behov for mer innhold.

Når designforslaget er ferdig godkjent av dere går prosjektet videre til prototypingen.