Har du rom for en til?

Da Familiehjelp tok kontakt med oss var det med et ønske om å rekruttere flere spesialiserte fosterhjem. De mottok den gangen ingen digitale henvendelser. Vi lagde en ny nettside som henvendte seg både til familier og oppdragsgivere, og som gjorde det lettere tilegne seg informasjon og kontakte dem, på riktig premiss.

Det er menneskene og historiene som gjør Familiehjelp unike og som bidrar til å bygge gode relasjoner til sine fosterhjem og oppdragsgivere.

I utviklingen av nettsiden og utforming av alt innhold ble fokusert på hvordan en familie kan være med på å berike et barns oppvekst.

Den nye nettsiden bidro til over 100 nye søkere det første året

Fra 0 til 100.  Med positiv retorikk som fokuserte på gode oppvekstsvilkår for barna, begynte henvendelsene og komme inn. Under hele prosessen har vi vært fysisk tilstede for å oppleve de ulike tiltakene som Familiehjelp driver. Vi har møtt menneskene som jobber der og vi har snakket med familier som har barn boende hos seg på oppdrag for Familiehjelp.

Det har hjulpet oss med å forstå situasjonen til de involverte bedre, noe som er avgjørende for at vi skal kunne kommunisere og visualisere vår kommunikasjonsstrategi på en best mulig måte. 

Neat-Mobile-Phone-Mockup
DSC09531

God dag har levert langt over forventning. De har hjulpet oss med å analysere markedet og finne løsninger for oss som vi aldri hadde klart på egen hånd. I tillegg har de laget helt fantastisk fine filmer som brukes som historier på nettsidene og i annonsering. Samarbeidet har vært veldig bra. Det har blitt et produkt som alle hos oss er veldig stolte av!

Relaterte prosjekter