Annonsering

Gjennom innsikt, strategi og en klype kreativitet, gir vi deg målbare resultater gjennom annonsering.

Nå ut til de riktige personene der de er, når de er der gjennom annonsering. Mulighetene er mange og det er vanskelig å vite hvor du får mest ut av pengene, det hjelper vi deg med. 

> Kontakt oss om annonsering

Prosessen vår rundt annonsering

Med alle mulighetene for annonsering som finnes der ute, er det ikke lett å vite hvordan du skal gå frem – derfor er vi her. Ingen målgrupper er like, derfor finnes det ingen fellesmal på hvordan man skal gå frem. 

Selv om det ikke finnes fellesmal, finnes det fellestrekk. Godt planlagte og målrettede kampanjer, som fokuserer på et steg i kundereisen oppnår bedre effekt. For å sikre at du får mest igjen for pengene dine, er det noen faste punkter vi alltid går gjennom. 

 

Mål med annonseringen

Det første vi gjør, er å sette klare og realistiske mål for hva vi vil oppnå. Dette er avgjørende for alle andre steg i prosessen. Veldig ofte er økt salg det vanligste målet til annonsering, men det finnes flere mål som kan være like viktige.

Målet med annonseringen bør tilpasses alle aktiviteter som blir utført, slik at man får best mulig total resultat.

Definere målgruppen(e)

Prøver man å snakke til alle, så når du ingen. Det vi legger i dette, er at en annonse skal snakke til en målgruppe. Gjertrud (88) og Maximillian (18) vil ikke trigges av de samme faktorene, derfor kan vi ikke lage en annonse som skal nå begge. 

Gjennom målrettingsverktøy og kanal/medievalg kan vi segmentere de ulike målgruppene og tilpasse budskapet til de. Da kan vi snakke til «alle», men på hver målgruppe sine premisser. 

Budsjett

Hvor mye penger skal man bruke på en kampanje? Et like lett spørsmål og svare på er, hvor langt er et tau? Jo flere målgrupper, annonser og tidsperioder man ønsker, jo høyere budsjett trenger du.

Over tid vil vi få innsikt i hva en ønsket handling vil koste, som for eksempel et kjøp, kontakt, butikkbesøk etc. Når man har denne utregningen, kan vi enkelt gjøre en avregning på hva du kan forvente for ulike budsjetter.

Velge riktig kanal for annonsering

Hvilken kanal man skal velge har en sterk tilknyttning til de tidligere punktene. Det viktigste er å velge en kanal målgruppen er tilstede på. Deretter må vi tilpasse kanalvalget til målet for kampanjen

Antall kanaler du kan/bør bruke dikteres igjen av budsjettet. Her er det viktig å poengtere at vi ikke bruker kanaler likt. Annonser som funker på en kanal fungerer ikke like godt på en annen, selv om det er mot samme publikum. Les mer om kanalvalg her

Utforming av annonsene

Her finner vi ut hva og hvordan annonsen skal se og høres ut. Ved utforming av annonser må vi ta stilling til målsettingen, kanalvalg, målgruppen og merkevaren vi kommuniserer.

Husk at annonser skal bevare identiteten til bedriften din, ikke kun fremme kortsiktig budskap. Alltid tenk langsiktig merkevarebygging

Optimalisering

Her skiller vi klinten fra hveten. Gjennom ulike verktøy analyser vi resultatene og justerer kampanjen fortløpende. Hvilke annonser fungerer bra, hva responderer de ulike målgruppene på, hvordan kan de forbedres? 

Det er først når en annonse eller kampanje er live, vi kan vite om den faktisk fungerer eller ikke. Deretter må man finne ut hvilke faktorer som gjør at den presterer som den gjør og tilpasse deretter. 

Rapportering og analyse

Når kampanjen er ferdig rapporterer vi resultatene. Da ser vi særlig resultatet opp mot de målene som ble satt i trinn 1. 

Nådde vi målene? Hvorfor eller hvorfor ikke hadde kampanjen den effekten den hadde. Her henter man inn utrolig mye informasjon for hvordan man kan annonsere mer effektivt neste gang. 

 

Trenger du hjelp med annonsering?

Contact Form